Машини и оборудване

Ако искате да произвеждате висококачествени продукти в наше време, не може да разчитате само на опит и ноу-хау. За да бъдете конкурентноспособни в международен план, ще Ви трябва също мощен и високоефективен производствен инженеринг. Нашите оборудвани машини от най-висок клас осигуряват изключително качество на машинна обработка и висок производствен капацитет и производителност.

Режещи машини

 • кръгли кабели до 180 мм²
 • коаксиални кабели
 • плоски многоядрени кабели
 • тръби

Кримп машини

Машини за заголване

 • кръгли кабели
 • плоски многоядрени кабели
 • коаксиални кабели
 • проводници

Отливащи машини

Няколко машини за процеси при високо налягане:

 • PVC
 • PUR
 • PE
 • PA

Няколко машини за процеси при ниско налягане:

 • Горещо топене (Отливане Макромелт)

Оборудване за термична обработка

За производството на спирални кабели са нужни пещи. За тази цел ние използваме две високоефективни пещи. Едната се използва за серия от спирални кабели с максимална дължина на спиралата 1м. Втората се използва за спирални кабели с максимална дължина на спиралата 2м.

Средства за надписване

Ние използваме различни надписващи устройства в зависимост от структурата на кабела и предпочитанията на клиентите. Прилагат се следните видове:

 • Мастиленоструйно надписване в черно или бяло
 • Етикет директно от принтер “Wraptor” (самоламиниращи етикети)
 • Горещ процес на щамповане за стандартни проводници

Запояване

Като производител и доставчик на кабелни комплекти, основна грижа за нас е да не използваме никакви опасни за околната среда вещества в нашите продукти. Доколкото ни е известно към настоящия момент, напълно отговаряме на забраните за използване на вещества или ограниченията на всяка от директивите/регламентите. Изключения са отбелязани като такива в съответния информационен лист. ROHS – Директива 2011/65/EU на Европейския парламент и съвет за ограниченията за използване на определени опасни субстанции в електрическото и електронното оборудване (ревизирана версия).